Sosyal Sorumluluk

Polifilm Ambalaj San. A.Ş. sürdürülebilir ve çevre dostu ambalaj ürünlerinin geliştirilmesi

Sosyal Sorumluluk

Polifilm Ambalaj San. A.Ş. sürdürülebilir ve çevre dostu ambalaj ürünlerinin geliştirilmesi, bu konuda bilinçli, geri kazanım ve ayrıştırma bilinci yüksek toplum fertlerinin çoğalmasının sağlanması hususunda yatırımları planlamakta ve faaliyetlerini yürütmektedir. Bununla birlikte plastik, cam, kâğıt ya da metal fark etmez atıkların yerinin doğa değil geri dönüşüm merkezleri olduğu bilinci ile hareket etmekte bu hususta çevreye olan negatif etkileri azaltmak adına düzenli olarak firma içi plastik/diğer malzemeler vb. atık ayrıştırması ve tasnifi yapıp gerekli noktalara sevk etmektedir.

Dünyamızda doğal kaynak israfını önlemek ve ortaya çıkabilecek enerji krizleri ile baş edebilmek için üretici firma olarak sosyal sorumluluğumuz olduğu bilinci ile atıkların geri dönüştürülmesi ve tekrar kullanılması konusunda rol oynamayı kendine görev edinmiş ve bu konuda çok titiz çalışan firmamız yatırımlarını bu yönde yapar, üretimden geri dönüşüme giden daha çevreci malzemeler üretmek fikri üzerine gelecek planlarını kurgular. Faaliyetlerimizde ise geri dönüşüme gidebilecek her türlü atık maddesini gerek kendi bünyemizde gerekse geri dönüşümcü firmalarla anlaşarak geri kazanımlar yapar.

Aynı zamanda sürdürülebilir ambalaj ve ambalaj malzemelerinin azaltılmasına yönelik Ar&Ge faaliyetlerinde bulunur; bu konuda çalışanlarımızın belirli periyotlar ile güncel gelişmeler hakkında bilgilendirilmesini sağlar, tedarikçilerimiz ile sürekli iletişim ve iş birliğinde oluruz. Yerel yönetimlerle yapılan ve yapılabilecek iş birlikleri üzerinde çalışır, bu konuda yapılan çalıştaylara katılırız. Sosyal sorumluluk kapsamında ülkemizde üniversite ve bilim kuruluşlarının katkısına değer verir onlarla kurumumuza ve topluma fayda sağlayan iş birlikleri yapmayı görev biliriz.

Bu hususta Polifilm her türlü faaliyetinde ve yatırımlarında sosyal sorumluluk bilinciyle yasalara ve çevresel değerlere uyum konusunda özen göstererek hareket etmektedir.