Kalite

Sürdürülebilir Yüksek Kalite

Polifilm'de Kalite

Doğru kalitedeki ürün ve hizmeti sürekli olarak sağlayabilmek süreçlerin yönetim başarısı ile mümkün olmaktadır.

Polifilm’de ürün ve hizmet kalitesi firma hedeflerinde çok önemli bir yer tutmaktadır.

Pazardaki rekabet gücü ve marka bilinirliği sürekli kalite sağlanarak kazanılacak bir hedeftir.

Bu çerçevede, operasyonel faaliyetlerimiz sürekli kalite için kurgulanmakta ve ihtiyaca uygun kontrol kriterleri güncellenmekte; ürün ve hizmetlerdeki kalite şikayetleri ise iyileşmenin anahtarı ve ana gücü olarak kullanılmaktadır.

Bu hususta her ihtiyaca uygun yatırım yapmayı görevimiz biliriz. Kurumumuza bu anlamda katma değer katan son yatırımımız üretim tesisimizde Şartlandırılmış Temiz Hava tesisatı kurulumudur. G4 Dış/F9 İç Filtreli Klima Santrali ile ISO Epm2,5 > 95% bakterilerden arındırılmış, şartlandırılmış, pozitif basınçlı temiz hava ile üretim sahasındaki ortam havası saatte 3 kez yenilenmektedir.

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamız

Polifilm Ambalaj San. A.Ş. olarak, polietilen bazlı laminasyon filmi üretimlerimizdeki tüm faaliyetlerimizde, kalite ve gıda güvenliği politikamız;

 • Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymak, sistemin etkinliğini ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
 • İşletmemizin her safhasında ve biriminde, ulusal ve uluslararası standartlara uyarak kaliteli hizmet çerçevesinde müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürekli artırmaya çalışmak,
 • Güncel mevzuatları takip ederek değişikliklerin risk analizini yapmak, sisteme hızlı ve etkin bir şekilde entegrasyonunu ve bilinçlendirme faaliyetleri ile birlikte etkin uygulanabilirliğini sağlamak,
 • Kalitemizden ödün vermeden maliyetlerimizi düşürmek, verimliliği ve karlılığı arttırmak,
 • İnsan sağlığını korumak ve olası kötü etkilerin bertaraf edilmesi amacına hizmet eden, insana hak ettiği değeri ve önemi veren bir anlayış geliştirmek ve bunu tüm firma çalışanlarına aktarmak ve uygulanmasını sağlamak,
 • En önemli kaynağımız olan çalışanlarımızın eğitimlerle gelişimlerini sağlamak, motivasyon arttırıcı çalışmalar ile memnuniyetlerini ve bağlılıklarını arttırmak,
 • Değişen koşullara yönelik olarak risk ve fırsatları değerlendirerek önleyici çalışmalar yapmak,
 • Gıda zincirindeki yerini bilen ve gerekliliklerini etkin bir şekilde yerine getiren bir firma olmak,
 • Paydaşlarımız ile işbirliği yapmak,
 • Tüm faaliyetlerimizi ortak firma hedeflerimiz doğrultusunda, yoğun bilgi ve etkin iletişim ile sürekli geliştirmek ve iyileştirmektir.
Belgelerimiz

BRC Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi AA Seviye

ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi

Sektörümüzde müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretimini sağlamak ancak tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Bu nedenle Kalite ve Kalite Yönetim Sistemleri Lloyd’s Register tarafından sertifikalandırılmış ISO 9001, BRC Kalite ve Gıda Yönetimi Sistem Standartları ile yönetilmekte ve denetlenmektedir.

Uygulanan Testler
 • Çekme ve kopma testleri
 • Isıl yapışma kuvveti
 • Laminasyon kuvveti tayini
 • İlk ısıl yapışma sıcaklık tayini (SIT tayini)
 • Peel kuvvet tayini
 • Kinetik ve statik sürtünme katsayısı tayini (COF tayini)
 • Hot tack
 • Shrinklenme seviyesi
 • En ölçümleri
 • Görsel kontroller
 • Kalınlık tayini
 • Beyaz filmlerde örtücülük- 1 aya kadar yapılır
 • Filmlerde Parlaklık tayini- 1 aya kadar yapılır
 • Korono seviyesi kontrolü
 • Ağırlık tayini

Yukarıda belirtilen testlerimizi Avrupa menşeili test cihazlarımız ile yapmaktayız.