Kalite Yaklaşımımız

Sürdürülebilir Yüksek Kalite

Polifilm'de Kalite

Doğru kalitedeki ürün ve hizmeti sürekli olarak sağlayabilmek süreçlerin yönetim başarısı ile mümkün olmaktadır.

Polifilm’de ürün ve hizmet kalitesi firma hedeflerinde çok önemli bir yer tutmaktadır.

Pazardaki rekabet gücü ve marka bilinirliği sürekli kalite sağlanarak kazanılacak bir hedeftir.

Bu çerçevede, operasyonel faaliyetlerimiz sürekli kalite için kurgulanmakta ve ihtiyaca uygun kontrol kriterleri güncellenmekte; ürün ve hizmetlerdeki kalite şikayetleri ise iyileşmenin anahtarı ve ana gücü olarak kullanılmaktadır.

Bu hususta her ihtiyaca uygun yatırım yapmayı görevimiz biliriz. Kurumumuza bu anlamda katma değer katan son yatırımımız üretim tesisimizde Şartlandırılmış Temiz Hava tesisatı kurulumudur. G4 Dış/F9 İç Filtreli Klima Santrali ile ISO Epm2,5 > 95% bakterilerden arındırılmış, şartlandırılmış, pozitif basınçlı temiz hava ile üretim sahasındaki ortam havası saatte 3 kez yenilenmektedir.

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamız

Polifilm Ambalaj San. A.Ş. olarak, polietilen hammadde ile üretilen PE Laminasyon Filminin yanı sıra, PE Shrink ve PE  Balonlu Film üretimlerimizdeki tüm faaliyetlerimizde;

Çevre, İş güvenliği, Kalite ve Gıda Yönetim Sistemi şartlarına uymayı, sistemin etkinliğini tesis etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,

İş motivasyonunu arttırıcı çalışmalar ile çalışan memnuniyetlerini ve firmaya bağlılıklarını arttırmayı,

Sürdürülebilir müşteri memnuniyetini, müşterilerimizin değişen, gelişen ihtiyaç ve beklentilerini, ilgili mevzuat, ulusal ve uluslararası standart ve belirlediğimiz özel şartları ön planda tutarak; ilk seferde doğru, kaliteli ve güvenilir hizmet ve ürünleri sunmayı,

Hedeflerimize ulaşabilmek için, tüm ekip arkadaşlarımızın katılımı ve katkısı ile her konuda eğitim alarak sürekli gelişmeyi ve iyileştirmeyi sağlamayı,

Tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın faaliyetlerini, kalite yönetim sistemleri bilinci ile gerçekleştirmesi için iş birliği yaparak gerekli desteği vermeyi,

İş Sağlığı, Çevre ve Gıda Güvenliği alanlarındaki ulusal ve uluslararası yasalara, düzenlemelere ve gerekliliklere uymayı,

Güncel mevzuat, tüzük ve yasaları takip ederek, değişen koşullara göre risk ve fırsatları değerlendirip, önleyici çalışmalar yapmayı ve bilinçlendirme faaliyetleri ile sisteme hızlı ve etkin bir şekilde entegrasyonunu ve uygulanabilirliğini sağlamayı,

Ürün ve üretim maliyetlerinde, evrensel yönetim ilkeleri çerçevesinde verimliliği ve karlılığı arttırmayı,

Ürün geliştirme çalışmalarını, Kalite, Çevre ve Gıda Güvenliği çerçevesinde yürütmeyi,

Endüstriyel alanda, Ulusal ve Uluslararası yönelim ve ihtiyaçlara etkin çözüm üretebilen, sorumluluklarını yerine getirebilen, katma değer yaratabilen bir kuruluş olmayı,

Taahhüt ederiz.

Hakan ÇİL
Genel Müdür