Hakkında

Tecrübenin gücüne inanan yenilikçi yönetim anlayışı

Tarihçe

Aynı yıl içerisinde;

 • 2010 9001 ve 22000 sertifikaları alınmıştır.
 • 2010 İhtiyaçlara cevap vermeye uygun cihazlarla güçlü bir laboratuvar kurulmuştur.
 • 2010 ARGE departmanı kurulmuştur.

Sonrasında hep büyüyerek gelişen firma;

 • 2011 Bilecik-Bozüyük Organize Sanayi bölgesinde arsa yatırımı yapmıştır.
 • 2012 Entegre ERP software sistemini devreye almıştır.
 • 2014 Bilecik-Bozüyük‘de fabrika inşaatını tamamlamış, bununla birlikte yönetim ofisini İstanbul Kavacık’ta konumlandırmıştır.
 • 2014 PE film ürünlerde kapasite artışı için yeni bir hat devreye almıştır.
 • 2015 PE film mamullerinde ihracata başlamış, kapasite kullanımı arttırmıştır.
 • 2016 Yurt içi ve yurt dışı satışlarda %100 artış sağlamıştır.
 • 2016 Fabrika kapalı ve açık alanlarında ek bina ve düzenlemeler ile kapalı alanları büyütmüştür.
 • 2017 Yeni bir marka yaratmış; PE film ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı pazarlaması için PFL Flexible Films markasını kullanmaya başlamıştır.
 • 2018 PE film ürünlerinde bir kere daha kapasite artışı yapmıştır.
 • 2019 İhracat pazarlarını büyütmüştür.
 • 2019 Lloyds BRC sertifikası almıştır.
 • 2019 Döngüsel ekonomiye uygun ürün için tasarım çalışmalarına hız vermiştir.
 • 2020 Döngüsel ekonomiye uygun ürün için yatırım kararı almıştır.
Vizyon ve Misyon

VİZYON
Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş. güvenilir ve istikrarlı bir çalışma anlayışı ile; ortak akıl, sağduyu ve profesyonel çalışma kültürüne, bilgiye ve birikim gücüne sahip, dinleyen, öğrenen, anlayan bir partner olabilme vizyonuna sahiptir.

MİSYON
Nitelikli İnsan kaynağı ve güçlü organizasyon yapısı ile bilgiye önem veren, akılcı çözüm arayışı ile sürekli gelişim ve iyileşmeye yatırım yapan; profesyonel iş yapma kültürü ile yasalara saygılı, ahlaki değerlere inanan, sosyal sorumluluklarına önem veren, endüstriyel farklılaşmada öncü olabilen bir firma olmayı kendine daimi hedef olarak seçmiştir.

Yatırım Stratejisi

Polifilm pazar ihtiyaç ve beklentilerini, sektör dinamiklerini, yönetmelik ve kanunları, güncel yaşam dinamiklerini gözlemler, yorumlar.

Pazar beklentilerine cevap verebilen, katma değer ve fark yaratabilen yatırım stratejileri oluşturmayı hedefler.

Yatırımların başarılı ve sürdürülebilir performansı için güçlü teknoloji, yetkin insan kaynağı desteğine tam inanır.

Polifilm doğru strateji ile planlanan ve uygulamaya alınan yatırımlar ile değer yaratmayı hedefler.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Firmamız faaliyette bulunduğumuz üretim tesisinde yasal ve uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerine uymayı, sürekli gelişimi, çalışanlar ve çalışan temsilcilerinin katılımı ile güvenli çalışma ortamı yaratmayı İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası temeli kabul eder.

Firmamız;

 • Çalışma şartlarını Aile ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatlarına göre işletmemizde tanımlanan risk değerlendirme çalışmalarına göre tesis etmektedir.
 • İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı, gereğinde bu ekipmanların kullanılmasını sağlamaktadır.
 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve çalışanlarımızın iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamaktadır.
 • Çalışanlarımızla görüş alışverişinde bulunmakta ve onları İSG`nin geliştirilmesine dahil etmektedir.
 • İSG performansını sürekli olarak iyileştirmek için yeterli kaynak ayırmaktadır.
 • Çalışanlar için düzenli olarak sağlık gözetimi sağlamaktadır.
 • Günlük yapılan İSG Saha Denetimleri ve Davranış Denetimleri ile beraber düzenleyici ve önleyici aksiyonlar eşzamanlı olarak almaktadır.
 • Kurumumuzda periyodik acil durum, yangın tatbikatları ve eğitimleri yaptırmaktadır.
 • Üretim tesisimizde UL, FM ve VDS onaylı, NFPA standartlarına uygun otomatik yangın söndürme sistemleri ve binaların yangından korunma yönetmeliklerine ve TS-EN54 ‘e uygun Adresli Yangın Algılama ve Acil Anons Sistemleri kuruludur.
Çevre Politikamız

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. ve Polifilm Ambalaj San. A.Ş. olarak, polietilen bazlı laminasyon filminin yanı sıra, shrink ve balonlu ambalaj malzemesi üretimlerimizdeki tüm faaliyetlerimizde, çevre politikamız;

Çevre ile dost ve geri dönüştürülebilir ambalaj üretimine odaklanarak atıklarımızı azaltmak ve sürdürülebilir bir çevrede karbon ayak izinin düşürülmesi konusunda daimi bir gayret göstererek en önemli değerlerimiz olan çevre, toplum ve müşterilerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek,

Tüm çalışanlarımızın katılımı ve katkıları ile kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanmak,

İşletmemizin her safhasında ve biriminde, çevre ile ilgili yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymak,

Güncel çevre mevzuatlarını takip ederek değişikliklerin risk analizini yapmak, sisteme hızlı ve etkin bir şekilde entegrasyonunu ve bilinçlendirme faaliyetleri ile birlikte etkin uygulanabilirliğini sağlamak,

Çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmek,

Tüm çevre faaliyetlerimizi ortak firma hedeflerimiz doğrultusunda, yoğun bilgi ve etkin iletişim ile sürekli geliştirmek ve iyileştirmektir.

Tescil ve Fatura Bilgileri

TESCİL BİLGİSİ
Ticaret Sicil No: 959795
Mersis No: 0732069172000018

FATURA BİLGİSİ
POLİFİLM AMBALAJ SAN.A.Ş.
Kavacık Mahallesi Ekinciler Caddesi
Elbistan Sokak Sas Plaza No:10 Kat:3 D:9 34810
Kavacık-Beykoz/İstanbul
Vergi Dairesi : Beykoz
Vergi No : 732 069 17 20