Etik Kurallar

Sosyal sorumluluk bilinciyle yasalara ve çevresel değerlere uyum

Etik İlke ve Kurallar

Kurumların sağlıklı ve sürdürülebilir yönetimi için etik ilke ve kurallara göre yapılanmaları esastır.

Endüstriyel işletmeler için iş hayatı çok zorlu süreçler içerisinde gerçekleşmektedir. Birçok farklı dinamik ile bir araya gelen iş süreçlerinin içinde bulunduğu koşulların etkisi ile değişmesi ve bu süreçler için yönetim zorlukları çıkması kaçınılmazdır.

Yönetim zorluklarının başarı ile çözümü ise etik ilke ve kurallar ile çalışabilmeyi başarabilmekle mümkün olmaktadır.

Polifilm bu bilinç ve kültür ile çalışmayı hedeflemiştir. İş süreçleri bu çerçevede yönetilmekte ve denetlenmektedir.

Polifilm sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır. Çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin gerek yönetmeliklerdeki düzenlemeler gerekse de kendi kültürü ile etik kurallara uyum konusunda özen gösterir. İnsan haklarına destek olmak ve saygı göstermek temel ilkesidir.

Kurumun mali durumu, mevcut şirket yapısı, ticari faaliyetler ve performansı, açık ve periyodik bir şekilde güncellenerek raporlanır ve denetlenir.

Risk yönetimi ve şeffaflık ilkesinin uygulanmasına her zaman özen gösterilmektedir. Doğru bilgiye kısa zamanda ulaşımın sağlanması konusunda geliştirme çalışmalarının desteklenmesine önem verilir.

Kurum faaliyetlerinin yürütülmesinde saydamlık, dürüstlük ve doğruluk ilkelerini benimsemiştir.

Hukuk kurallarına ve bağlı olduğu mevzuat sınırlamalarının tamamına riayet etmek esastır.

İlişkide bulunduğu tüm kişilerin hak ve özgürlüklerine saygı duymayı bilir.

Polifilm çalışanlarının güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda çalışmaları için her türlü zemini hazırlar. İş güvenliği, çevre güvenliği mevzuatına tabiidir, sürekli olarak denetime açıktır.

Çalışanların takım ruhu ve dayanışma anlayışı içinde hareket etmeleri konusunda ortak bir değer oluşturulmuştur ve bu düzenin devamı amaçlanır.

Ekip paydaşlarının düşünceleri dikkate alınır, sürekli gelişim gösteren bir yapı hedeflenir.