Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk bilinciyle yasalara ve çevresel değerlere uyum

Etik İlke ve Kurallar

Kurumların sağlıklı ve sürdürülebilir yönetimi için etik ilke ve kurallara göre yapılanmaları esastır.

Endüstriyel işletmeler için iş hayatı çok zorlu süreçler içerisinde gerçekleşmektedir. Birçok farklı dinamik ile bir araya gelen iş süreçlerinin içinde bulunduğu koşulların etkisi ile değişmesi ve bu süreçler için yönetim zorlukları çıkması kaçınılmazdır.

Yönetim zorluklarının başarı ile çözümü ise etik ilke ve kurallar ile çalışabilmeyi başarabilmekle mümkün olmaktadır.

Polifilm bu bilinç ve kültür ile çalışmayı hedeflemiştir. İş süreçleri bu çerçevede yönetilmekte ve denetlenmektedir.

Polifilm sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır. Çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin gerek yönetmeliklerdeki düzenlemeler gerekse de kendi kültürü ile etik kurallara uyum konusunda özen gösterir. İnsan haklarına destek olmak ve saygı göstermek temel ilkesidir.

Kurumun mali durumu, mevcut şirket yapısı, ticari faaliyetler ve performansı, açık ve periyodik bir şekilde güncellenerek raporlanır ve denetlenir.

Risk yönetimi ve şeffaflık ilkesinin uygulanmasına her zaman özen gösterilmektedir. Doğru bilgiye kısa zamanda ulaşımın sağlanması konusunda geliştirme çalışmalarının desteklenmesine önem verilir.

Kurum faaliyetlerinin yürütülmesinde saydamlık, dürüstlük ve doğruluk ilkelerini benimsemiştir.

Hukuk kurallarına ve bağlı olduğu mevzuat sınırlamalarının tamamına riayet etmek esastır.

İlişkide bulunduğu tüm kişilerin hak ve özgürlüklerine saygı duymayı bilir.

Polifilm çalışanlarının güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda çalışmaları için her türlü zemini hazırlar. İş güvenliği, çevre güvenliği mevzuatına tabiidir, sürekli olarak denetime açıktır.

Çalışanların takım ruhu ve dayanışma anlayışı içinde hareket etmeleri konusunda ortak bir değer oluşturulmuştur ve bu düzenin devamı amaçlanır.

Ekip paydaşlarının düşünceleri dikkate alınır, sürekli gelişim gösteren bir yapı hedeflenir.

Sosyal Sorumluluk

Polifilm Ambalaj San. A.Ş. sürdürülebilir ve çevre dostu ambalaj ürünlerinin geliştirilmesi, bu konuda bilinçli, geri kazanım ve ayrıştırma bilinci yüksek toplum fertlerinin çoğalmasının sağlanması hususunda yatırımları planlamakta ve faaliyetlerini yürütmektedir. Bununla birlikte plastik, cam, kâğıt ya da metal fark etmez atıkların yerinin doğa değil geri dönüşüm merkezleri olduğu bilinci ile hareket etmekte bu hususta çevreye olan negatif etkileri azaltmak adına düzenli olarak firma içi plastik/diğer malzemeler vb. atık ayrıştırması ve tasnifi yapıp gerekli noktalara sevk etmektedir.

Dünyamızda doğal kaynak israfını önlemek ve ortaya çıkabilecek enerji krizleri ile baş edebilmek için üretici firma olarak sosyal sorumluluğumuz olduğu bilinci ile atıkların geri dönüştürülmesi ve tekrar kullanılması konusunda rol oynamayı kendine görev edinmiş ve bu konuda çok titiz çalışan firmamız yatırımlarını bu yönde yapar, üretimden geri dönüşüme giden daha çevreci malzemeler üretmek fikri üzerine gelecek planlarını kurgular. Faaliyetlerimizde ise geri dönüşüme gidebilecek her türlü atık maddesini gerek kendi bünyemizde gerekse geri dönüşümcü firmalarla anlaşarak geri kazanımlar yapar.

Aynı zamanda sürdürülebilir ambalaj ve ambalaj malzemelerinin azaltılmasına yönelik Ar&Ge faaliyetlerinde bulunur; bu konuda çalışanlarımızın belirli periyotlar ile güncel gelişmeler hakkında bilgilendirilmesini sağlar, tedarikçilerimiz ile sürekli iletişim ve iş birliğinde oluruz. Yerel yönetimlerle yapılan ve yapılabilecek iş birlikleri üzerinde çalışır, bu konuda yapılan çalıştaylara katılırız. Sosyal sorumluluk kapsamında ülkemizde üniversite ve bilim kuruluşlarının katkısına değer verir onlarla kurumumuza ve topluma fayda sağlayan iş birlikleri yapmayı görev biliriz.

Bu hususta Polifilm her türlü faaliyetinde ve yatırımlarında sosyal sorumluluk bilinciyle yasalara ve çevresel değerlere uyum konusunda özen göstererek hareket etmektedir.