Ar-Ge ve İş Geliştirme

Endüstriyel farklılaşmada öncülük hedefi

Ar-Ge Departmanı

Araştırma-geliştirme ve iş geliştirme çalışmaları kurumların katma değer ve fark yaratabileceği önemli bir çalışma alanıdır.

Herkes gibi bizimde teknoloji ile birlikte yaşam tarzımız değişiyor. Günlük hayatımıza yeni kurallar giriyor, bunların bir takım yeni zorlukları ve kolaylıkları oluyor. Dolayısıyla ürün ve hizmetler de buna adapte olmak ve değişmek zorunda kalıyor.

Bu çerçevede Polifilm yıllar içerisinde kazandığı kurum birikimini, yeni teknolojileri doğru yorumlayarak, ihtiyaçları doğru anlayarak sınırsız ve sonsuz tüketimi değil, akıllı tüketimi ve yenilenebilir olanı hedefliyor.

Kurumumuz ürün fonksiyon ve performansını artıran, pazara, sektöre, dünyamıza ve insanlığa değer katan çalışmaları ortaya koyma heyecanı ile araştırma geliştirme çalışmaları yapıyor. Buna paralel olarak iş süreçlerini analiz ediyor ve pazara değer yaratanı sunmayı hedefliyor.

Bu hususta sürekli inovasyon, re-engineering, benchmarking çalışmalarının yanı sıra uygulamalara ve sorun çözümlerine yönelik özelleştirilmiş (tailor made) ürün geliştirme önerileri, müşteri ve 3. taraflar ile ortak çalışma grupları ile sinerji oluşturma ve uygulamada fark yaratan sonuç alma çalışmaları ile katma değer yaratıyoruz.

Polifilm’de Ar-Ge ve İş Geliştirme Prosedürlerinin aşamaları nelerdir dediğimizde şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Pazar ihtiyaçlarının Teknik Analizi,
  • Malzeme ve Üretim Teknikleri ile Sentez ve Yöntem Geliştirme,
  • Pazara Adaptasyon,

Akıllı tüketim, yenilenebilir ve sürdürülebilir ürün geliştirme ve uygulamalarında beraber olabilmek dileğiyle.

Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş.